เราคือใคร

บริษัท ไอมินิมอล จำกัด

เราคือ ครีเอทีฟดีไซน์เอเจซี่ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ ตลอดจนงานที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการทำงานด้านออกแบบทุกชนิด งานด้านผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ พัฒนาระบบสำนักงานเสมือน ให้กับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงาน เราให้คุณค่าในการทำงานเป็นทีมผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีด้าน IT และความรับผิดชอบต่อชีวิตประจำวัน เพื่อแสวงหาพื้นที่ความสำเร็จร่วมกัน เรามีสำนักงานอยู่กรุงเทพฯ แต่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกโลเคชั่นและไทม์โซน

ฟังไม่เพียงแค่ได้ยิน เห็นไม่เพียงแค่มอง

ทุกโปรเจ็คที่เราดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล สิ่งที่เราทำสิ่งแรกคือการ ฟังให้เห็นความต้องการที่แท้จริง และนำเสนอทางเลือกให้สอดคล้องและเหมาะสม และทุกทางเลือกสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

เราไม่เพียงเป็นผู้รับจ้าง แต่เรามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ"


เป้าหมายมีความสำคัญ ระหว่างทางสำคัญกว่า

เราเติบโตมาจากสายงานผลิตสื่อที่เน้นคุณภาพ ทั้งเรื่องของเนื้อหา และภาพลักษณ์ ตลอดจนการประเมินผลกระทบ เราไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในการออกแบบที่สวยงามเท่านั้น เราเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ศึกษาตีโจทย์ - ลงมือปฏิบัติ - ประเมินผล - พัฒนาต่อยอด


การออกแบบ คือจุดเริ่มต้น

เรามีความหลงไหลในงานแนว "มินิมอลลิสต์" มันคือจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานของ ไอมินิมอล มาตั้งแต่ก่อนการดำเนินธุรกิจ แต่เราอยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารับผิดชอบโปรเจคต่างๆ เราจะปรับมุมมองและทำงานภายใต้ "แบรนด์" ทันที การออกแบบจะถูกกำหนดด้วยบุคคลิกของแบรนด์ ในขณะเดียวกันการออกแบบก็ต้องเสริมบุคคลิกภาพของแบรนด์ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ

"ครีเอทีฟ" คือการคลี่คลายความซับซ้อนทางความคิดและจินตนาการ สู่ความเรียบง่ายอย่างเป็นรูปธรรม