แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย


สื่อรณรงค์สาธารณะและการสื่อสารภายใน


แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คือองค์กรที่ทำงานส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน