หนังสือ คู่มือ แคตตาล็อคสินค้า


สะดุดตา เสริมภาพลักษณ์ ธีมชัดเจน


การผลิตหนังสือ คู่มือใดๆ หรือเป็นแคตตาล็อคสินค้าแล้วนั้น สิ่งที่สำคัญคือเนื้อหา แต่เนื้อหาของหนังสือเล่มหนึ่งๆ อาจจะมีจำนวนสิบหน้า ห้าสิบหน้า หรืออาจจะหลายร้อยหน้า ผู้อ่านส่วนมากใช้เวลาไม่มากในการหยุดสายตาที่หนังสือแต่ละเล่ม การมองหน้าปกส่วนใหญ่ มักเป็นการมองแบบกวาดสายตา เพึ่อหาหัวเรื่อง หรือรูปภาพหน้าปกที่ตนเองสนใจ

การออกแบบปกไม่ว่าจะเป็ฯหนังสือ คู่มือ หรือแคตตาล็อคสินค้าจึงมีความสำคัญในด้านการล่งเสริมการขาย โดยทำหน้าที่เสมือนผู้แนะนำสินค้า ให้ผู้อ่านได้ทราบว่า หนังสือนื้มีความน่าสนใจอย่างไร และเนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไร เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่น สวยงาม น่าสนใจ

Profile
CoverFolio
identityCover
rollup
Spot UV Logo MockUp
home_artist_portfolio6