ป้ายโฆษณา


ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่


สำหรับทำโฆษณาหน้าร้าน ออกบูทในธุรกิจของท่าน ประหยัดพื้นการตั้งวาง เราจึงให้ความสำคัญในการออกแบบป้ายโรลอัพ อาจเป็นงานพิมพ์หน้า-หลัง หรือหน้าเดียวตามลักษณะการใช้งาน ให้มีความหมายตรงตามธุรกิจ องค์กร หรือบริษัทของท่านที่ต้องการบ่งบอกความน่าเชื่อถือขององค์กร และเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่สินค้าและบริการของ แสดงศักยภาพที่โดดเด่นเป็นของตนเอง เราพร้อมที่จะดีไซน์งานด้วยรูปแบบที่ได้มาตราฐาน มืออาชีพ

ป้ายโรลอัพ ( Japan Flag ) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงสินค้าได้ทั้งภายในสถานที่ อุปกรณ์โชว์แสดงฉากสินค้า ออกบูธ ที่นิยมมากในปัจจุบัน ใช้ตกแต่งได้ทุกโอกาส แพร่หลายทุกพื้นที่ มีจุดเด่นเรื่องความสวยงาม เคลื่อนย้ายสะดวกสบาย ส่วนใหญ่มีภาพประกอบ พร้อมรายละเอียด เช่น โปรโมชั่น โลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรฯ เว็บไซต์ จุดประสงค์ของป้ายโรลอัพเพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ บริการต่าง ๆ ตัวอย่างป้ายโรลอัพที่นิยมจัดทำ เช่น ป้ายโรลอัพโปรโมชั่น แนะนำสินค้า ป้ายโรลอัพแนะนำสถานที่เที่ยว ป้ายโรลอัพโรงแรม ฯลฯ

Profile
CoverFolio
identityCover
rollup
Spot UV Logo MockUp
home_artist_portfolio6