มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)


สื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิ


มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทด้านการผลิตสื่อละครเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนมากว่า 4 ทศวรรษ