การตลาดออนไลน์


Digital Marketing


การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือการทำการตลาดโดยมผ่านช่องทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ซึ่งวิธีนี้เป็นการทำการตลาดอย่างลงตัวกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วได้ทั่วโลกหรือแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร

สำหรับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่นิยม คือ Mobile Wallet, Inside to Social Media, Influencer marketing, Native advertising, E-Commerce, Content strategy, VR ด้วยเครื่องมือเหล่านี้บวกกับการอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆตลอดเวลา เพราะโลกออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องปรับตัว กำหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธ์

Profile
CoverFolio
identityCover
rollup
Spot UV Logo MockUp
home_artist_portfolio6