The Basket ตะกร้าผักผลไม้: ธุรกิจเพื่อสังคม


สะดวกที่สุดสำหรับการแนะนำองค์กร


ลักษณะเด่นของแผ่นพับ ใบปลิว หรือโบว์ชัวร์ คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆ หากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้นๆ

เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถจัดทำได้ง่าย สะดวก และครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย ใบปลิว เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้กิจกรรมทางการตลาด ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวก สามารถส่งตรงถึงลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ

Profile
CoverFolio
identityCover
rollup
Spot UV Logo MockUp
home_artist_portfolio6