แบรนด์ – ไอมินิมอล

แบรนด์ไม่เพียงแค่มีโลโก้ที่สวยสุดคูล


การเกิดขึ้นของแบรนด์ ต้องผ่านการวิเคราะห์ถึงบุคคลิกลักษณะในทุกๆการสื่อสารองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ปรากกฎ การเขียนคำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ


โลโก้ และบุคลิกภาพของแบรนด์ธุรกิจ

โลโก้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของสิ่งที่ธุรกิจต้องการจะเป็น และเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแสดงตัวตนของธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดของธุรกิจ

โลโก้จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเห็นและจดจำ และจะอยู่แนบสนิทกับสินค้าและบริการนานตราบนาน เราจึงให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้นนี้เป็นอย่างมาก เพราะโลโก้ไม่ใช่ภาพวาด

กำหนดหลักเกณฑ์ของแบรนด์

เราใช้เวลานานในการสร้างสรรค์แบรนด์ที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจ แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะทำลายเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้หากเราไม่มีการวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำไปใช้งาน

โลโก้ที่สวยแต่มันจะจบลงและสิ้นความหมายหากถูกนำมาใช้ผิดที่ผิดทางและมีลักษณะไม่ส่งเสริมแบรนด์ เพราะจะทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนในตัวตนของธุรกิจ

บริหารจัดการแบรนด์ให้มีพลัง

เราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและบริหารจัดการแบรนด์เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหา ต่างๆที่มีอยู่นั้นยังคงน่าสนใจ เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหา ข้อความ หรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ จะมีการปรับและพัฒนาไปตามยุคสมัยหากแต่ยังคงเอกลักษณ์ไว้ดังเดิม

รูปภาพ ไอคอน หรือกราฟฟิก

จะช่วยเสริมให้มีความสมบูรณ์ เน้นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยเราสามารถสร้าง และกำหนดภาพไอคอนหรือภาพประกอบที่ส่งเสริมมูลค่าของแบรนด์และบริษัท

ในหลายครั้งที่เราจำเป็นต้องอธิบายความยากๆ ในแบบฉบับของตัวเอง เราจึงต้องออกแบบเครื่องมือในการอธิบาย ในรูปแบบของ ไอคอน ภาพประกอบ หรืออินโฟกราฟฟิก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะประกอบสร้างในทุกส่วนที่จำเป็นในพื้นที่ต่างๆ ทางธุรกิจทั้งออฟไลน์ และออนไลน์