วีดีโอโปรดักชัน – ไอมินิมอล

วีดีโอคอปเปอร์เรท (vdo-presentation-corporate)

Video Presentation เป็นส่วนสำคัญกับการนำเสนอภาพลักษณ์องค์กร การนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าควรใส่ใจอย่างมาก เช่น รายละเอียดภาพบอกถึงความเป็นมืออาชีพขององค์กร และสินค้าขอท่านเอง เรามีความชำนาญด้านการคิดนำเสนอเพื่อสร้างความโด่ดเด่น ด้วยทีมงานมืออาชีพจากคนทำโฆษณา งานทีวี และภาพยนตร์ ที่สามารถตอบสนองได้อย่างตรงเป้า

บริการถ่ายภาพนิ่งงานสื่อโฆษณา ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อนำเสนอลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น Brand เพื่อใช้สื่อสารกับลูกค้า ทั้งช่วยสร้างสรรค์เนื้อหาภาพโดยทีมช่างภาพมืออาชีพสามารถนำไปใช้ออกกแบบ Magazine AD, Press AD, Billboard, ป้ายโฆษณา, โบว์ชั่ว, Company Profile, Banner ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

COMMERCIAL ADS