เว็บไซด์และอีคอมเมิร์ซ – ไอมินิมอล

เว็บไซค์คือตัวแทนธุรกิจ

การติดสินใจจะง่ายขึ้นหากเรามีข้อมูลสินค้าและบริการที่เพียงพอและชัดเจนอยู่บนเว็บไซด์
และข้อมูลเหล่านั้นได้รับการออกแบบให้สวยงามตรงกับบุคลิกของธุรกิจ สามารถช่วยให้การสื่อสารความเข้าใจต่อสินค้าและบริการนั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้น
เมื่อเว็บไซด์สามารถแสดงผลดีเข้ากันกับทุกอุปกรณ์

WORDPRESS WEBSITE


Wordpress เป็น Opensource ระบบ Content Management System(CMS) มีนักพัฒนาค่อนข้างเยอะและมีผู้นิยมใช้อย่างกว้างขวาง มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัว เป็น CMS ตัวยอดนิยมนำมาใช้สร้างเว็บไซด์บริษัทหรือองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงมี Plugin หรือส่วนขยายที่เสริมศักยภาพให้ CMS ตัวนี้ให้มีพลังมากขึ้นตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมธุรกิจมากขึ้น

เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลธุรกิจ การแสดงข้อมูลสินค้าและบริการที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบ การมีเว็บไซด์คือการเริ่มต้นธุรกิจเพราะเว็บไซด์จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ต่อเนื่องยาวนานให้กับธุรกิจในอนาคต

MAGENTO ECOMMERCE


เราขอนำเสนอเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์, เว็บไซต์ e-Commerce ด้วย Magento ที่มีความสวยงาน โดดเด่น และเพรียบพร้อมด้วย Function ที่มีประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และมีความปลอดภัยสูง

Magento ถือเป็น CMS ที่เกิดขึ้นมาเพื่อธุรกิจการขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ มี Function การใช้งานครบถ้วนตั้งแต่การตั้งราคา การออกโปรโมรชั่น การเก็บข้อมูลการขาย การเก็บสถิติสินค้าค้าขายดี สินค้าที่มีคนกดดูมากที่สุด เป็นต้น