เราคือใคร – ไอมินิมอล

บริษัท ไอมินิมอล จำกัด

เราคือ ดีไซน์เอเจนซี รับอออกแบบกราฟฟิกและพัฒนาระบบงานออนไลน์ เรามีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ ตลอดจนงานที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการทำงานด้านออกแบบทุกชนิด งานด้านผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ พัฒนาระบบสำนักงานเสมือน ให้กับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงาน เราให้คุณค่าในการทำงานเป็นทีมผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีด้าน IT และรับผิดชอบดูแลสนับสนุนการทำงานให้กับลูกค้าในทุกๆวัน เพื่อแสวงหาพื้นที่ความสำเร็จร่วมกัน เราจดทะเบียนครั้งแรกที่กรุงเทพ และปัจจุบันเราย้ายสำนักงานมาอยู่ อ. แม่จัน จ. เชียงราย และมีบุคลากรประจำอยู่ใน 4 จังหวัดคือ กรุงเทพ เชียงราย อุดรธานี และชุมพร เพื่อสนับสนุนลูกค้าในยุคดิจิทัลภายใต้แนวความคิด AnyTime, AnyWhere, AnyOne ในทุกโลเคชั่นและไทม์โซน