เราคือใคร – ไอมินิมอล

บริษัท ไอมินิมอล จำกัด

เราคือ สตูดิโอออกแบบกราฟฟิกและพัฒนาระบบงานออนไลน์ เรามีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์ ตลอดจนงานที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการทำงานด้านออกแบบทุกชนิด งานด้านผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ พัฒนาระบบสำนักงานเสมือน ให้กับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงาน เราให้คุณค่าในการทำงานเป็นทีมผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีด้าน IT และรับผิดชอบดูแลสนับสนุนการทำงานให้กับลูกค้าในทุกๆวัน เพื่อแสวงหาพื้นที่ความสำเร็จร่วมกัน แม้ว่าเรามีสำนักงานอยู่กรุงเทพฯ แต่เราสามารถทำงานได้กับลูกค้าในทุกโลเคชั่นและไทม์โซน