รู้อะไรไม่สู้ “รู้งี้” – ไอมินิมอล

รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้


ปกหนังสือ


ประมวลแนวคิดการพัฒนาจากทั่วทุกมุมโลกและทุกช่วงเวลาเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดย ดร.พงษ์พิสิฎฐ์ วิเศษกุล ผู้เขียน