สื่อส่งเสริมการตลาด ธ.กรุงเทพ – ไอมินิมอล

ธนาคารกรุงเทพ


สื่อส่งเสริมการตลาด


สื่อส่งเสริมการตลาดของแผนกบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม