The logo


ไม่ต้องเยอะแต่จำได้


ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทุนน้อยหรือทุนหนาต่างต้องมี “โลโก้” ที่เป็นตัวแทนการขายสินค้าหรือบริการ รายละเอียดในการใช้ชีวิตคนสมัยนี้มีมาก จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องสร้างแบรนด์ตัวเองให้ผู้ซื้อกลับมาซื้อซ้ำอีกหน เช่นเดียวกับลูกค้าหน้าใหม่ที่ต้องสร้างแรงจูงใจเชื้อเชิญให้ลองใช้สินค้า แน่นอนว่าโลโก้คือภาพจำในอันดับต้นๆ ของธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้

โลโก้ หรือตราสินค้า แม้ว่าจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ที่จริงแล้วมีความสำคัญมากมายมหาศาลต่อธุรกิจ เพราะโลโก้คือสิ่งที่แสดงถึงความต้องการที่เจ้าของธุรกิจต้องการจะสื่อสาร และยังส่งผ่านข้อมูลต่างๆ มากมายไปยังผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา(Target Group) เพื่อให้จดจำและนึกถึงแบรนด์ของเราได้

Profile
CoverFolio
identityCover
rollup
Spot UV Logo MockUp
home_artist_portfolio6